Закрити
Журнал "Мистецтво та освіта", № 3 (89), 2018
15 Серпня 2018, 12:49 , Переглядів: 982
FacebookTwitterLivejournal
Журнал Фото: artedu.com.ua Журнал "Мистецтво та освіта", № 3 (89), 2018

Шановні вчителі мистецтва! До Вашої уваги № 3-2018 журналу "Мистецтво та освіта".

Шановні науковці і вчителі!

Звертаємо вашу увагу, що триває передплата на всеукраїнський науково-методичний журнал "Мистецтво та освіта" на 2, 3 і 4 квартали 2018 року.

Передплату можна зробити у будь-якому відділенні Укрпошти.

З повагою, редакція

До Вашої уваги проблематика статей № 3-2018:

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, Вінницька академія неперервної освіти, заслужений працівник освіти України, м. Вінниця, Україна, e-mail: tarasenkogal@gmail.com

Екологізм мистецької освіти в контексті освітньої інтеграції: досвід концептуального пошуку

У статті презентоване методологічне обґрунтування ціннісних підходів до інтегрованого навчання школярів засобами реалізації еколого-виховного потенціалу мистецтва й використання концептосфери художньої діяльності в цілому. Розкрито сутність екологізму мистецької освіти, який визначається тим, що в її межах відбувається специфічна (художня) форма обміну ціннісними підходами до природи, способами взаємодії з навколишнім світом, формами його естетичного перетворення.

Обґрунтовано педагогічний потенціал мистецько-асоціативного методу пізнання учнями природи, який сприяє виникненню в школярів сталих художньо-рефлексивних установок на сприйняття природи на основі утворення інтегрованої системи художніх асоціацій на її об’єкти та явища й народження в свідомості учня художньої картини природи, яка є вагомим результатом освітньої інтеграції і складником цілісного образу світу.
 

Ключові слова: екологізм, мистецька освіта, інтеграція, цінність, образ, асоціація, художня картина природи.


Шуть Микола Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри естетичного виховання та технологій дошкільної освіти ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна, е-mail: shutnik2002@ukr.net

Інтерпретаційно-виконавські музичні ігри: формуємо творчі вміння школярів

Дана стаття є логічним продовженням попередньої публікації у виданні «Мистецтво та освіта», присвяченої класифікації музичних ігор як педагогічного інструментарію у формуванні творчих умінь молодших школярів. Згідно з авторською класифікацією розглядається один із видів музичних ігор – інтерпретаційно-виконавські музичні ігри, їх підвиди. Розкривається методика формування творчих умінь школярів на прикладі даного різновиду музичних ігор, що налічує підготовчий, основний і рефлексивний етапи. Наводяться приклади реалізації ігромодулів упродовж пропедевтичної, експлікативної та творчої фаз виконавської діяльності учнів.

Ключові слова: музичні ігри, інтерпретаційно-виконавські музичні ігри, молодші школярі, творчі вміння, методика.


Аристова Людмила Сергіївна, доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського,м. Миколаїв, Україна, е-mail:aristovaludmila8@gmail.com

Реалізація змістової лінії «Сприймання та інтерпретація мистецтва» в курсі «Мистецтво. 1 клас»

У статті подаються методичні рекомендації щодо реалізації змістової лінії «Сприймання та інтерпретація мистецтва» в процесі викладання інтегрованого курсу «Мистецтво. 1 клас» у контексті положень Нової української школи. Надаються методичні поради проведення з учнями первинного та повторного сприйняття музичного твору, викладено етапи організації сприймання музики на уроці, запропоновано приклади запитань та завдань до окремих тем (за підручником «Мистецтво. 1 клас» авторів О. В. Калініченко, Л. С. Аристової).

Ключові слова: 1 клас, урок музичного мистецтва, змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва», методика.


Папіш Лариса Володимирівна, вчитель мистецтва Мукачівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 1 ім. О. С. Пушкіна, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, e-mail:larisapapish@gmail.com

Застосування «Ромба асоціацій» на уроках мистецтва

У статті висвітлюється методичний прийом «Ромб асоціацій», який сприяє появі асоціацій щодо змісту і засобів створення художнього образу та актуалізує особистий художньо-естетичний та життєвий досвід учнів основної і старшої школи. Представлений прийом використовується під час організації сприймання і обговорення творів образотворчого мистецтва на уроках мистецтва і спонукає учнів самостійно інтерпретувати мистецькі твори та висловлюватися у груповій дискусії. Автором наведено приклади застосування «Ромба асоціацій» на різних уроках мистецтва у 8 класі.

Ключові слова: методичний прийом, «Ромб асоціацій», уроки мистецтва, 8 клас, сприймання-інтерпретація.


Гавриш Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, місто Переяслав-Хмельницький, Україна, e-mail: n.rodinaga@ukr.net

Технологія літературного проекту: як допомогти дитині відкрити важливі смисли за допомогою художнього твору

Стаття присвячена інноваційній технології організації літературного проекту як особливій формі освітньої діяльності на основі одного або кількох літературних творів, у якій ключові ідеї твору (творів) задають смисли пізнавальній та продуктивній діяльності дітей. Наукове підґрунтя технології літературного проекту складають теоретичні положення психолого-педагогічних досліджень про особливості художньо-естетичного сприймання й привласнення дошкільниками змісту й ідеї художнього твору; смислоутворення, відкриття читачем/слухачем власних смислів у прочитаному.

Обґрунтовано загальний алгоритм, чотири способи планування і здійснення літературних проектів, принципи відбору творів. Теоретичні положення підкріплено конкретними прикладами двох типів літературних проектів.

Ключові слова: літературний проект, художні твори, особисті смисли, інтеграція змісту і процесу навчання, синтез мистецтв.


Овіннікова Наталія Ігорівна, вчитель-методист музичного мистецтва, школа І–ІІІ ступенів № 119, м. Київ, Україна, е-mail:n119@i.ua

Лепбук на уроках мистецтва в початковій школі

Автор розкриває метод лепбукінгу як дієвий педагогічний інструмент у роботі з молодшими школярами в новій українській школі. Висвітлено особливості використання лепбуків у навчанні інтегрованого курсу мистецтва в початковій школі, надано методичні рекомендації вчителям мистецтва щодо організації роботи зі створення таких засобів дітьми 6(7)–9(10) років і алгоритм виготовлення лепбуків учнями. Наведено приклад роботи вчителя з використання даного методу на прикладі вивчення матеріалу теми «Моє довкілля» на уроках мистецтва в 1 класі.

Ключові слова: лепбукінг, лепбук, навчальний метод, першокласники, нова українська школа, інтегрований курс мистецтва.


Гонтова Лариса Валеріївна, старший викладач-методист Дніпропетровської академії музики ім. М. І. Глінки, м. Дніпро, Україна, е-mail: dneprlara@gmail.com

Інтегративний урок з мистецтва в контексті художньої культури:  формуємо соціокультурну компетентність школяра

Метою статті є висвітлення деяких методичних принципів побудови інтегративного уроку з курсу «Мистецтво», розглянутого в контексті художньої культури та спрямованого на формування соціокультурної компетентності учня основної школи. Практичне значення статті обумовлено необхідністю розробки методичного забезпечення поліпредметної інтеграції, яка визначена в Концепції нової української школи як підґрунтя для системного мислення та формування цілісної картини світу сучасної особистості. Розглянуто принципи інтегрованого уроку (інтерпретативність викладання, вибудовування пізнавальної проблеми, трансформація набутого знання в особистісні змісти) на матеріалі підручника «Мистецтво» для 9 класу.

Ключові слова: мистецтво, художня культура, соціокультурна компетентність, поліпредметна інтеграція, методи стимуляції мистецько-продуктивної діяльності.

Видалити Відміна
Забанити Відміна